Princíp čistenia suchým ľadom CO2


Proces čistenia využíva kombináciu troch základných faktorov:


1. Kinetická energia

Pelety suchého ľadu sú prostredníctvom stlačeného vzduchu unášané na znečistenú plochu. Ich rýchlosť pred dopadom na povrch môže presahovať rýchlosť zvuku.

2. Termický šok

Znečistená vrstva po prudkom ochladení peletami suchého ľadu (-79 °C) krehne a postupne sa uvoľňuje.

3. Sublimácia

Dopadajúce pelety suchého ľadu pri kontakte so znečisteným povrchom menia svoje skupenstvo z pevného na plynné, pričom prudko znásobia svoj objem 700 až 800-krát. Tento explozívny efekt dokonale odstráni znečistenie bez poškodenia čisteného povrchu. Uvoľnené nečistoty sú unášané od povrchu ďalšími peletami a tlakom vzduchu.
 
Pelety CO₂ sa po sublimácii odparia a po čistení zostáva len uvoľnená nečistota, ktorá sa jednoducho odstráni.Ukážka čistenia suchým ľadom - pred, počas a po čistení


Ponuka služieb

Výroba a predaj suchého ľadu
Prenájom čistiacich strojov
Služba externého čistenia
Záručný a pozáručný servis

Máte záujem o naše produkty alebo služby?


informujte sa telefonicky:

T: +421 42 42 611 35


napíšte nám:

info@ics-dryice.sk


alebo využite náš dopytový formulár