Porovnanie s inými metódami čistenia

 • Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, prísnejšie podmienky na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj bezpečnosť zamestnancov pri čistení a údržbe technologických zariadení, dnes vyžadujú nasadenie modernejších technológií. Tieto požiadavky ideálne spĺňa čistenie suchým ľadom a stáva sa významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia. Pri tryskaní strojových častí suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času, pretože nie je potrebná ich demontáž a následná spätná montáž.

  Abrazív​ne tryskanie (sklenenými perlami alebo plastovým granulátom)

  • Použitím abrazívnych prvkov (skleneného alebo plastového granulátu) dochádza k poškodzovaniu povrchu čistených častí a znižovaniu ich životnosti.
   Pelety suchého ľadu sú neabrazívne a k čistenému povrchu maximálne šetrné.
    
  • Neodstránené zvyšky tryskacieho média môžu výrazne obmedziť priebeh produkcie.
   Pelety suchého ľadu sa pri čistení ihneď odparujú, toto riziko preto nehrozí.
    
  • Zvyšky po tryskaní vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj finančne náročnú úpravu.
   Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad – suchý ľad sa ihneď odparí.


  Čistenie s použitím toxických rozpúšťadiel

  • Rozpúšťadlá vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj následnú úpravu.
   Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad – suchý ľad sa ihneď odparí.
    
  • Halogenizované uhľovodíky, ako i ďalšie čistiace prísady, majú nepriaznivé účinky na zdravie aj životné prostredie.
   Suchý ľad – CO2 je netoxický.
    
  • Použitie toxických rozpúšťadiel je často zo zákona obmedzené!
   Na použite suchého ľadu nie sú žiadne zákonné obmedzenia.

  Vysokotlakové čistenie vodou

  • Vysokotlakové čistenie vodou poškodzuje povrch čistených materiálov.
   Pelety suchého ľadu majú neabrazívne vlastnosti a čistený povrch nepoškodzujú.
    
  • Nie je vhodné na čistenie elektrických systémov.
   Suchý ľad je nevodivý, preto je vhodný aj na čistenie elektrických systémov a zariadení.
    
  • Voda a uvoľnené zvyšky pri čistení musia byť likvidované oddelene.
   Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad.
    
  • Čistené priestory a zariadenia vyžadujú dlhší čas na dôkladné vysušenie.
   Čistenie suchým ľadom je suchý proces, čím sa významne skracujú prestoje.


Ponuka služieb

Výroba a predaj suchého ľadu
Prenájom čistiacich strojov
Služba externého čistenia
Záručný a pozáručný servis

Máte záujem o naše produkty alebo služby?


informujte sa telefonicky:

T: +421 42 42 611 35


napíšte nám:

info@ics-dryice.sk


alebo využite náš dopytový formulár