Výhody čistenia suchým ľadom

 • Neabrazívny spôsob čistenia

  Suchý ľad má ideálne abrazívne vlastnosti. Dokonale odstraňuje nečistoty, pričom k čistenému povrchu ostáva šetrný a nepoškodzuje ho.
   
 • Suchý proces s minimálnym odpadom

  Pelety suchého ľadu sa pri čistení ihneď odparujú – sublimujú. Po čistení preto neostáva žiadny sekundárny odpad, len odstránené zvyšky nečistôt, ktoré sa jednoducho pozametajú alebo povysávajú. Pre nevodivé vlastnosti je vhodný aj na čistenie elektrických zariadení.
   
 • Rýchlosť a efektívnosť

  Otryskávanie suchým ľadom minimalizuje potrebu demontáže častí strojov a zariadení, čím výrazne skracuje dĺžku prestojov a prípadné odstávky. Zároveň sa znižujú náklady na finančne náročné chemické prípravky, následné odstraňovanie čistiacich médií a ich likvidáciu.
   
 • Ekologické čistenie

  Technológia čistenia suchým ľadom využíva len netoxický oxid uhličitý so stlačeným vzduchom, čím je maximálne šetrná k životnému prostrediu a vhodná na čistenie v potravinárskom priemysle. Počas čistenia nie sú uvoľňované žiadne nebezpečné chemické látky, čo okrem iného významne zvyšuje ochranu zdravia zamestnancov.
   
 • Všestranné využitie

  Jedinečné vlastnosti technológie otryskávania suchým ľadom ju predurčujú ako univerzálnu metódu čistenia v rôznych oblastiach priemyslu, stavebníctve, doprave, energetike atď.Ponuka služieb

Výroba a predaj suchého ľadu
Prenájom čistiacich strojov
Služba externého čistenia
Záručný a pozáručný servis

Máte záujem o naše produkty alebo služby?


informujte sa telefonicky:

T: +421 42 42 611 35


napíšte nám:

info@ics-dryice.sk


alebo využite náš dopytový formulár