Čo je suchý ľad a ako sa vyrába

Čo je suchý ľad?

Suchý ľad je pevné skupenstvo plynného oxidu uhličitého CO₂ s teplotou -79 °C. Oxid uhličitý sa v prírode nachádza v plynnej forme. Je netoxický a bez zápachu. Využíva sa na sýtenie nápojov, ktorým dodáva sviežu chuť a predlžuje ich dobu spotreby. Suchý ľad okrem iného nachádza využitie aj v potravinárskom priemysle na ochladzovanie potravín alebo v zdravotníctve.

Ako sa suchý ľad vyrába?

Suchý ľad sa vyrába z plynného CO₂ zmenou tlaku. Plynná forma CO₂ je najskôr upravená do kvapalného skupenstva. Tlak kvapalného CO₂ sa následným prečerpávaním cez dávkovací ventil prudko zníži, čo zároveň spôsobí aj jeho výrazný pokles teploty až na -79 °C. Extrémne ochladenie vytvorí snehovú konzistenciu, ktorá sa v peletizéri tlakom piesta pretláča cez otvory s priemerom 3 mm, čím vznikajú pelety suchého ľadu.

Čistenie suchým ľadom

Čistenie – otryskávanie suchým ľadom, je moderná metóda priemyselného čistenia. Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad. Tým je metóda čistenia – tryskania suchým ľadom, efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu.

Zásobovanie suchým ľadom

Naša spoločnosť ponúka dve základné možnosti zásobovania peletami suchého ľadu:

  • Priamy nákup – vhodné riešenie pri menších spotrebných množstvách. Suchý ľad môžete skladovať v špeciálnych termoboxoch v požadovanej kvalite až 7 dní.
     
  • Vlastná produkcia – zakúpením nášho zariadenia – peletizéra, si zabezpečíte trvalý prísun suchého ľadu v požadovaných množstvách.


Ponuka služieb

Výroba a predaj suchého ľadu
Prenájom čistiacich strojov
Služba externého čistenia
Záručný a pozáručný servis

Máte záujem o naše produkty alebo služby?


informujte sa telefonicky:

T: +421 42 42 611 35


napíšte nám:

info@ics-dryice.sk


alebo využite náš dopytový formulár