Production facilities of the company / Prevádzky a výrobné priestory spoločnosti