Výroba suchého ľadu

Ice Peletizer IP-160
 
Ice Peletizer IP-160
Peletizer IP-160 vyrábaný spoločnosťou ICS ice cleaning systems s.r.o. vyrába z tekutého kysličníka uhličitého CO2 nepriepustné pelety suchého ľadu.
 

Výhody:
  • masívny oceľový rám
  • vysoká efektívnosť
  • maximálna spoľahlivosť