Uplatnenie technológie vo všetkých oblastiach

Automobilový priemysel

Čistenie termoplastických foriem, odstraňovanie mazadiel, zvyškov farieb, peny pri výrobe sedadiel, čistenie zváracích robotov a rozstrekov po zváraní, čistenie dopravníkov, odstraňovanie samolepiacich nápisov z karosérie.

Pred čistením suchým ľadom  Po čistení suchým ľadom  Pred čistením suchým ľadom   Po čistení suchým ľadom


Čistenie budov a ciest

Čistenie fasád budov, stien, muriva kamenných schodísk. Odstraňovanie grafiti, žuvačiek, zvieracích výlučkov a ďalších nečistôt z dlažieb, obkladačiek, kameňa, čistenie eskalátorov.

Čistenie betónu suchým ľadom  Čistenie betónu suchým ľadom  Čistenie betónu suchým ľadom  Čistenie betónu suchým ľadom


Dopravné prostriedky a interiéry áut

Kompletné hĺbkové čistenie interiérov áut a dopravných prostriedkov suchou cestou. Autá, vlaky, autobusy, lietadlá.

Pred čistením suchým ľadom  Po čistení suchým ľadom  Pred čistením suchým ľadom   Po čistení suchým ľadom

 

Chemický priemysel

Čistenie a odstraňovanie nánosov z ponorných nádrží, reaktorov, dávkovacích a dopravných zariadení, miešačiek, odstraňovanie hrdze z chemických zariadení.
 

Kovanie

Čistenie kováčskych foriem od oddeľovacej hmoty a spojiva.
 

Letecká doprava

Čistenie častí lietadiel, motorov, podvozku, elektronických súčiastok alebo pristávacej dráhy.
 

Lode a člny

Odstraňovanie nečistôt, machu a jemnej hrdze z lodného trupu, odvápnenie, odstraňovanie starého laku.
 

Maliarske prevádzky

Odstraňovanie starých náterov a farieb, odmastenie stien.
 

Mestská infraštruktúra

Teplárne, elektrárne, čistiarne odpadových vôd, kanalizácie, šachty, turbíny a generátory, čistenie podzemných dráh, eskalátorov, odstraňovanie žuvačiek a grafiti.

Odstraňovanie grafiti suchým ľadom
 

Potravinársky priemysel a stravovanie

Čistenie potravinárskych liniek, pecí, foriem a plechov v pekárňach. Pivovary, obracače sladu, výrobne syra, bitúnky a veľké mäsiarstva, dopravníky, tanky, strojový park a mnohé ďalšie oblasti výroby.
 

Rafinérie/Výroba minerálnych olejov

Čistenie nádrží, prepravných zariadení a potrubí.
 

Sanácia azbestu

Odstraňovanie azbestových spevňujúcich vrstiev.
 

Sanácia po požiaroch

Šetrné odstraňovanie sadzí zo stien, fasád, podláh, zariadení a celkových následkov po požiaroch, príprava podkladových vrstiev pre nové nátery. Pre nízke náklady je táto metóda predpisovaná aj poisťovacími spoločnosťami.

Priemyselné čistenie po požiari  Priemyselné čistenie po požiari  Priemyselné čistenie po požiari   Priemyselné čistenie po požiari
 

Stavebníctvo

Čistenie stavebných strojov, výrobní betónu a štrku, čistenie budov, fasád a historických pamiatok, sanácia mostov, čistenie studní.
 

Strojárska výroba

Široké možnosti využitia vo všetkých oblastiach strojárskej výroby.

Pred čistením suchým ľadom  Po čistení suchým ľadom  Pred čistením suchým ľadom   Po čistení suchým ľadom
 

Tlačiarne/Polygrafický priemysel

Čistenie tlačiarenských strojov, hĺbkotlačových valcov, atramentových zásobníkov, rotačných prvkov a ozubených kolies, rasterflex valcov, odstraňovanie nánosov z raziacej fólie, zvyškov z textilnej tlače, podávačov.
 

Výroba keramiky

Čistenie častí strojov a figúriek z keramiky.
 

Výroba obuvi

Čistenie foriem na podošvy od zvyškov formovacej zmesi.
 

Výroba plastov

Odstraňovanie zvyškov z foriem, vytlačovacích skrutiek a výronkov, čistenie dopravných systémov.

Pred čistením suchým ľadom  Po čistení suchým ľadom  Pred čistením suchým ľadom   Po čistení suchým ľadom
 

Výroba pneumatík a gumárenský priemysel

Odstraňovanie vulkanizačných zvyškov z foriem a lisov.
 

Výroba styroporu

Ideálny na čistenie upchatých otvorov.
 

Zlievarne

Odstraňovanie oddeľovacej hmoty a spojiva z kokíl foriem na tlakové odlievanie bez nutnosti montáže, demontáže, ochladzovania a zahrievania foriem.


 

Železničné spoločnosti

Čistenie staníc, nástupíšť, koľajníc, odstraňovanie grafiti z vagónov.
 
 

Ďalšie technické oblasti

- Špedícia: čistenie prepravných kontajnerov a tankov
- Jadrové elektrárne: čistenie parných turbín
- Elektromotory: čistenie a odlakovanie
- Generátory: čistenie vinutí rotorov
- Fotosenzory: odstraňovanie silikónu zo šošoviek
- Výroba lyží: odstraňovanie mazadiel a nečistôt po procese výroby
- Lesníctvo: odstraňovanie lesných škodcov z porastov

 

Ponuka služieb

Výroba a predaj suchého ľadu
Prenájom čistiacich strojov
Služba externého čistenia
Záručný a pozáručný servis

Máte záujem o naše produkty alebo služby?


informujte sa telefonicky:

T: +421 42 42 611 35


napíšte nám:

info@ics-dryice.sk


alebo využite náš dopytový formulár